Ga naar de inhoud

ANGSTEN EN FOBIËN

 

Vrij van angsten en depressies

Hier wordt hypnose gebruikt bij het wegnemen of verlichten van angsten, spanningen, depressies, fobieën, enz. In die gevallen waarbij we de oorzaak van het probleem willen opsporen, kan de persoon in hypnose mee worden teruggenomen in de tijd, tot aan het moment waarop het probleem is ontstaan.

Fobie

Het woord fobie komt van het Griekse woord ‘fobos’, dat vlucht of angst betekend. Fobieën worden dan ook altijd gerekend als angststoornis. Dat wil zeggen dat fobische mensen gebukt gaan onder irreële, ongezonde angsten. Ieder mens heeft gezonde angst in zich, het waarschuwt ons voor gevaar. Iemand die aan een fobie lijdt heeft echter last van ongezonde angsten, voor specifieke zaken of situaties. Hierin onderscheidt een fobie zich van andere angststoornissen: de angst is altijd op iets gericht, wat dat ‘iets’ ook is. Deze angsten zijn zo extreem, dat ze leiden tot het vermijden en ontvluchten van situaties die de angst kunnen oproepen.

Je wordt niet met een fobie geboren – ze is een aangeleerde respons.

De zaken waar iemand met een fobie bang voor is, zijn in werkelijkheid niet gevaarlijk. Dat de angst dus ongegrond is, zien fobische personen over het algemeen zelf ook in. De fobie neemt echter in de angstsituaties de overhand: alle ratio verdwijnt en het angstgevoel domineert alles. Naarmate iemand zich meer en meer overgeeft aan een fobie, worden er steeds meer situaties ontweken en ontvlucht. De fobie neemt zo een grotere rol aan en vormt een belemmering in het dagelijks leven.

Enkele van de veel voorkomende fobieën zijn:

Claustrofobie (angst voor gesloten ruimten)

Duizenden mensen in Nederland lijden aan claustrofobie. Iemand die claustrofobisch is, is niet bang voor gesloten ruimten op zich, maar voor wat er kan gebeuren in zo’n gesloten ruimte. Het idee niet weg te kunnen of het beperkt zijn in beweging kan leiden tot angst of paniek. Dit kan versterkt worden door of leiden tot lichamelijke reacties, zoals zweten, trillen, hartkloppingen, duizeligheid, ademnood en hyperventilatie.

Agorafobie (angst voor open ruimten)

Mensen met irrationele vrees voor open ruimten lijden aan agorafobie (pleinvrees, straatvrees). Hiertoe behoren ook mensen die acute aanvallen van angst krijgen wanneer ze zich op openbare plaatsen bevinden. Zij raken in paniek, het zweet breekt hen uit en het hart bonkt in de keel. Deze angst ervaren zij als reëel, ook al weten ze dat die angst niet logisch is. Mensen met agorafobie hebben er alles voor over om openbare plaatsen te mijden: velen durven het huis niet uit, waardoor een normaal leven voor zichzelf en hun naasten onmogelijk wordt. Sommige mensen met paniekaanvallen ontwikkelen een agorafobie omdat ze bang zijn om in het openbaar in paniek te raken. De agorafobie kan ook onbewust een manier zijn om verantwoordelijkheden te ontduiken.

Acrofobie (hoogtevrees)

Acrofobie, ook wel bekend als hoogtevrees. Vrijwel iedereen heeft in min of meerdere mate angst voor hoogten, maar wanneer deze buitensporige vormen aanneemt, spreekt men van acrofobie, beter bekend als hoogtevrees. Acrofobie heeft veel gemeen met bathofobie, de vrees voor diepten. Beide fobieën houden verband met de vrees om te vallen.

Mensen die aan acrofobie lijden, kunnen vaak gewend raken aan bepaalde hoge plekken, zoals een woning in een flatgebouw. De angst kan echter terugkomen nadat men langdurig geen blootstelling heeft gehad aan

Arachnofobie (angst voor spinnen)

Arachnofobie of spinnenangst is een overmatige angst, een specifieke angst voor spinnen en spinachtigen.Het is waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van dierenfobie. Opvallend is dat arachnofobie bij natuurvolkeren aanzienlijk minder voorkomt dan in de Westerse samenleving. De angst kan zich uiten in het mijden van gebieden waar iemand spinnen verwacht tegen te komen, bijvoorbeeld een zolder met veel spinnenwebben, maar ook van vakantiegebieden waar de kans groot is met spinnen geconfronteerd te worden. De rechtstreekse confrontatie met spinnen kan in serieuze gevallen leiden tot ernstige paniekaanvallen.

Geen angst meer voor de tandarts

Een bezoek aan de tandarts is voor niemand een pretje. Maar sommige mensen hebben een echte panische angst. Ze gaan nooit naar de tandarts, en hun gebit zal het geweten hebben. Wat kunt u doen om uw angst voor de tandarts te verminderen?

Een hypnotherapeut kunt u ontspannen. Hypnotherapeuten proberen de moeilijkheden van hun cliënten te overwinnen door hypnose toe te passen. Hypnose brengt mensen die doodsbang zijn tot rust, ze voelen zich meer op hun gemak en kunnen de behandeling zonder spanning ondergaan. Men spreekt in dat geval van hypnotische analgesie: het pijngevoel verdwijnt door de hypnose (met of zonder verdoving) en ook de angst verdwijnt.

Als u een echte fobie voor de tandarts hebt en gewoon elk bezoek mijdt (als u met andere woorden al jaren niet meer naar de tandarts bent geweest!), moet u misschien overwegen om een gedragstherapie te volgen. Zo’n behandeling zal u helpen om uw angsten te overwinnen en u weer een stralend gebit geven. Met de hulp van een gespecialiseerde psychotherapeut zult u al na een korte therapie de stap kunnen zetten.

En tot slot nog een laatste tip: als u erin slaagt om uw angst te overwinnen, zult u ze ook niet doorgeven aan uw kinderen. Kinderen hebben tegenwoordig geen angst voor de tandarts meer, omdat die ze kan afleiden, ze op hun gemak stellen, hij geeft ze uitleg en behandelt ze zonder dat ze gespannen raken. Maar de angst van de ouders kan besmettelijk zijn. U bewijst uw kinderen dus een dienst als u iets doet aan uw angsten. Het is een prachtige motivatie, en het levert u bovendien een stralend gebit op.

En zo zijn er nog tientallen fobieën. Teveel om hier allemaal te beschrijven. Misschien herkent u zich in één van de fobieën vermeld op onderstaande link die u verwijst naar

Wikipedia: